CFD Handel

Vad är CFD Handel

För att få en bra start med CFD’er (Contract for Difference), ska man förstå vad CFD handel egentligen innebär. Ett CFD kontrakt är ett finansiellt instrument som byggs upp kring prisbildningen på en underliggande tillgång, det kan vara allt från aktier, index, råvaror till valutor. Som CFD-näringsidkare köper eller säljer man inte själva tillgången, men använder en simulering av den verkliga marknaden för att ingå ett kontrakt.

Härmed spekulerar du i värdeutvecklingen för de valda underliggande tillgångarna, när du ingår i en handel.

Tillgången kommer alltid att ha både ett sälj- och ett inköpspris, som du ska välja. Tror du marknadsvärdet stiger, väljer du köp och går därmed långt på marknaden. Tror du däremot att marknadsvärdet kommer sjunka, väljer du sälj och går kort på marknaden. Desto mer marknaden stämmer överens med din förutsägelse, desto mer vinst kommer du få för affären. Detsamma gäller eventuell förlust, om det du förutspått inte matchar marknaden.

Vad är den största skillnaden från vanlig handel via Banken

CFD handel skiljer sig väsentligt från sättet du handlar på med bankerna, om du till exempel är van vid att investera i aktier här. Du kan välja att gå kort på marknaden genom att tro på en fallande tillgång, och tjäna pengar på att den faller. Din handel behöver inte bara ge avkastning för att tillgången stiger, med CFD’er kan även en fallande marknad vara till din fördel.

Inom CFD-handel arbetar man uteslutande med skillnaden mellan köp- och säljpris, även kallat spreads. Kurtage och avgifter finns inte på samma sätt här, däremot kompenserar plattformen för deras handelsmöjligheter via dessa spreads.

Du behöver inga stora kapital för att komma igång med CFD handel, med en mindre insättning kan du öppna ett konto och starta din trading-karriär online.

Handla globalt via CDF’er, här blir hela världen din lekplats. Det är ytterst kostsamt att investera i utländska aktier via ens egna privata bank, med CFD finns denna möjlighet i ett och samma system. Det ger dig möjlighet att handla i hela världen dygnet runt.

Verktyg inom CFD trading

CFD handel är ett bra alternativ för att begrunda tillgångars stigning, det är en produkt som också erbjuder möjlighet att geara sina affärer både upp och ner utan att faktiskt äga tillgången. CFD positioner innehåller fler möjligheter än man faktiskt ser.

CFD handel är gearat – med gearing har du möjlighet att geara din handel genom att öppna en position som är större än vad medlen på ditt trading-konto egentligen tillåter. Därför omtalas också CFD’er som en marginprodukt. Margin ska ses som ett säkerhetskrav, ett belopp som reserveras för att kunna täcka eventuell förlust vid en öppen CFD position. Tänk på att på vissa plattformar kan din förlust överstiga din margin, därför kan du då förlora mer pengar än du har på kontot.

Använd Stop Loss med CFD handel – där man har möjlighet att geara sin handel med upp till 1:10 så kan man behöva ett verktyg som hjälper till att minimera risken för stora förluster. Sätt ett stopp för din eventuella förlust genom att använda verktyget stop loss på dina positioner, på det sättet kan du reglera hur mycket du ”tål” att förlora. CFD handel är finansiella affärer med förhöjd risk, det som gör produkten attraktiv med gearing, är också det som ökar risken väsentligt – därför ska man lära sig att använda bland annat stop loss.

Handla mobilt med CFD’er

Tillsammans med dagens teknologiska utveckling har möjligheten att använda sig utav appar för handel också kommit. Oavsett om du sitter på tunnelbanan eller flygplatsen kan du via en app komma åt ditt trading-konto. Du missar aldrig en möjlighet trots att du är på språng, du kan alltid handla när du vill.

För upptagna människor som ofta är på språng, är det en unik möjlighet att kunna öppna samt stänga positioner på flera ställen. Marknaden flyttar sig hela tiden, och med en app för både telefoner och surfplattor har man utrustningen man behöver för att kunna agera efter de möjligheter marknaden erbjuder.

Få tips till CFD handel

ScandiTrader ger dig både tips och råd till hur man handlar med CFD’er – ta hjälp av våra riktlinjer när du bygger upp dina positioner. Vi kommer inte med direkta köp- och säljtips, men ger dig tillräckligt med tricks för att kunna ta genomtänkta beslut på den finansiella marknaden. Vi hoppas att du, både som nybörjare och erfaren handlare, utvecklas kontinuerligt. Därför följer vi tätt marknaden i samarbete med de partners vi har, som du ser på hemsidan, för att kunna erbjuda dig den bästa plattformen på marknaden.

Glöm allt om att tjäna pengar, arbeta däremot så hårt som möjligt för att inte förlora något. Varje krona räknas, och är kostbar – kämpa hårt för att hålla den i din ficka och inte i andras.

Som tidigare nämnt är CFD handel uppbyggt kring begreppet ”gearing”, eller margin handel som det också kallas. Starta smått med din CFD gearing för att hålla risken låg i förhållande till kapitalet på ditt konto. Stopp-verktygen betyder mycket, det hjälper dig att bibehålla ditt värdefulla kapital. Varje handel du påbörjar bör alltid ha ett CFD-stopp tilldelat.

De flesta med intresse för den finansiella marknaden känner till historien från januari 2015 då den schweiziska nationalbanken släppte lös schweizerfransosen, som resulterade i stora förluster för många investerare världen över. Bland dessa fanns många CFD och Forex handlare, där alla drabbades av större förluster pga gearingen. När marknaden vänder sig mot dig hastigt, som när Thomas Jordan chockade alla och överraskade de flesta ekonomer och analytiker genom att släppa lös schweizerfransosen, så faller gearingen i en extra dimension.

CFD handel med förhöjd risk

Är du ny inom online trading ska man ha klart för sig att handel med gearade produkter och margin handel innefattar en högre risk för dina medel, och du kan på flera ställen förlora mer än din initiala investering var värd. En nybörjare BÖR inte välja en plattform där detta är fallet, flera leverantörer erbjuder olika slags plattformar där man bland annat kan välja en plattform som automatiskt stänger ner sig själv om man riskerar att hamna i ett negativt läge.

Handel med margin är inte för alla investerare, några har inte det som krävs för att lyckas med gearad handel. Har man en vilja om att fortsätta testa sig fram med detta, bör man starta handel med binära optioner , där produkterna är desto simplare med mycket lägre risk.

ETX Capital är en av de CFD mäklare som försöker skapa möjligheten till en ”handelskarriär”. Där handlar man på den nivån man befinner sig i i sin utveckling, utan att bli bromsad i att komma vidare. Med deras 3 unika plattformar kan man stegvis få de erfarenheter man behöver för att utvecklas som ”online trader” – börja med de plattformar som erbjuder en begränsad risk, när du har lärt dig gamet kan du gå vidare.

Risk och investeringar går alltid hand i hand, det är ganska oundvikligt – där man snabbt kan tjäna pengar, kan man också snabbt förlora pengarna. Det kan inte sägas för många gånger, man bör uteslutande handla gearade produkter med stor omtanke.

  1. Starta med ett demokonto
  2. Handla via en plattform som lämpar sig för din nivå
  3. Använd gearing och margin med omtanke – starta utan dem eller börja lågt
  4. Använd riskhanteringsverktygen varje gång du handlar

Gearing och margin är moroten med CFD kontrakt, det är det som kan ge dig ännu större volymer i din handel än vad ditt kapital egentligen tillåter.

Vad är Spread

CFD handel och ”spread betting” har flera likheter. Detta faller tillbaka på det tidigare omnämnda förhållandet kring ”spreads” – avgiften du får vid varje handel. Spread är skillnaden mellan köp- och säljpriset.

Exempel: din position har ett pris på $7,55 5 (köpspris) den har ett spread på 1,0, därigenom blir ditt säljpris i utgångsläget $7,55 6 (säljpris).

När en CFD handel utförs, kommer positionen visa en förlust liknande storleken på spreads. Om spreads är 5 cent hos din CFD mäklare, måste positionen ”återhämta” kostnaden för de 5 centsen för att din kostnad ska nås för att gå jämt upp. Jämför du detta med exempelvis handel via din bank, så skulle du äga positionen direkt, men däremot hade du betalt mycket större provisioner och handelsavgifter än genom CFD handel.

Spreads ska betraktas som en mindre avgift från mäklarens sida för att mäklaren står för själva handeln, avgiften kommer att variera från mäklare till mäklare fastän de har samma produkt. Kommer du till en punkt då du handlar ofta kan du med fördel öka din vinst genom att hitta den mäklare som ger minst spread mellan köp och sälj.

Om man handlar CFD’er eller Forex är utgångspunkten för spreads detsamma, inom Forex valutahandel omtalas detta också som ”spridning” – forex spridning. Vid handel med binära optioner upplever man inga spreads, det är helt omkostnadsfritt.

CFD’er – en värld av handel

Ingen annan online trading produkt ger dig en så bred intervall av finansiella tillgångar som CFD handel – här finner du de flesta valmöjligheterna.

Aktier, det finns möjlighet att handla globala aktier från hela världen – kasta dig ut i aktiehandeln med allt från danska, europeiska och amerikanska till asiatiska aktier. Få avkastning på aktien utan att egentligen äga dem direkt via CFD’er. Handel utan provision och med låga spreads som ger dig möjligheten till flexibla och frekventa positionsändringar. Få avkastning till och med i en fallande marknad.

Index, ett av CFD handels mest genialiska drag – handla direkt på utfallet av ett indexnummer! Du kan tjäna pengar på exempelvis S%P 500 (USA), NASDAQ (USA), HANG SENG (HONG KONG), eller NIKKEI 225 (Japan), även i en fallande marknad. Handlar man på indexnummer har man en bredare del av marknaden och utesluter helt enkelt allt fusk. De flesta som handlar med CFD hittar deras egna ”darlings” bland alla möjliga index, och lär känna deras mönster.

Råvaror, använd dina aktuella marknadsindikatorer som bakgrund för dina positioner. Få vinst på stigningar och fall i marknadspriserna på exempelvis handel med vete, kaffe, olja, socker, guld och silver. Här arbetar vi med en marknad i konstant rörelse präglat av allt från naturkatastrofer och krig till simpel efterfrågan från kunder. En unik möjlighet är att leka med rörelsen på prissättningen av GULD – alltid en föredragen råvara för många. Dock ska det nämnas att flera råvaror kan vara värda att följa.

Forex valutahandel, CFD handel ger dig möjlighet att handla med mycket större valutabelopp, till exempel 1:200 gånger gearing. Därmed kan du börja med att handla med bara 200 kronor och uppnå effekten av hela 40 000 kronor i din samlade position. Du kan samla valutor från hela världen, enda handelskostnaden är dina spreads på mellan 1-3,5 Pips. Valutamarknaden är det område med störst omsättning, och beräknas ha en omsättning på runt $4 000 miljarder varje dag.

ETF, är ännu en möjlighet där du kastar dig ut i CFD Trading – Exchange Traded Funds. ETF’er ska betraktas som passivt förvaltade fonder, dessa handlas offentligt på börsen precis som med aktier. En ETF är en typ av fond som äger de underliggande tillgångarna, det kan vara aktier, obligationer, råvaror eller valutor.

CFD handel är den produkten som rymmer allt – här missar man aldrig en möjlighet. Nackdelen kan vara att man har översikt på allt, välj därför dina strider! Med CFD’er hittar man alltid en nisch där man känner sig hemma, men man isoleras aldrig i endast denna nisch – med tiden lär man sig utforska nya territorier.

Möjligheterna finns där varje dag – du kan handla på alla marknader, du kan till och med handla mot marknaden, problemet är hur du ska kunna ta ledigt från detta. Online Trading har enorma möjligheter, men det kräver ditt största fokus varje gång du sätter en position. Gå inte på en romantisk dejt medan du sitter med en nuvarande position, det kan ta död på både ditt förhållande och din ekonomi.

Investering är spekulativ . När du investerar är ditt kapital i riskzonen. Denna webbplats är inte avsedd att användas i jurisdiktioner där de beskrivna handeln eller investeringarna är förbjudna och endast får användas av sådana personer och på sådana sätt som är lagligt tillåtna. Din investering kan inte kvalificera sig för investerarskydd i ditt land eller bosättningslandet, så bedriva egen due diligence. Den här webbplatsen är gratis för dig att använda men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här sidan. Klicka här för mer information.