Friskrivningsklausul

Denna webbplats ägs av Investoo Group.

Riskvarning: Investering i digitala valutor, aktier, aktier och andra värdepapper, råvaror, valutor och annan investering i derivatinstrument (t ex ett CFD-kontrakt (“CFD: er”) är spekulativa och medför en hög risknivå. Varje investering är unik och innebär unika risker.

CFD: er och andra derivatinstrument är komplexa instrument och innebär stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. Du bör överväga huruvida du förstår hur en investering fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Kryptovalutor kan fluktuera kraftigt i pris och är därför inte lämplig för alla investerare. Handel i kryptovalutor är inte övervakad av något EU-regelverk. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. All handelshistorik som presenteras är mindre än 5 år gammal om inget annat anges och kanske inte är tillräcklig som grund för ett investeringsbeslut. Ditt kapital kan vara i fara.

När du handlar med aktier kan ditt kapital vara i fara.

Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Varje handelshistorik som presenteras är mindre än 5 år gammal om inget annat anges och kanske inte är tillräcklig som grund för ett investeringsbeslut. Priserna kan gå ner likväl uppåt. Priserna kan fluktuera i stor utsträckning, och du kan bli utsatt för valutakursfluktuationer och förlora hela eller mer än det belopp du investerade. Investeringar är inte lämpliga för alla; se till att du har fullt ut förstått de risker och tillåtlighet som är involverade. Om du är osäker, sök råd från självständig ekonomisk, juridisk, skatte- och/eller redovisningsrådgivning. Denna webbplats tillhandahåller inte investerings-, finans-, juridisk, skatte- eller redovisningsrådgivning. Några länkar är länkar till partners.

Var medveten om att användningen av denna webbplats och/eller dess funktioner, handel med en särskild investering och/eller ingående i en relation med en viss mäklare eller börs kanske är inte i överensstämmelse med lagar, förordningar eller andra rättskrav i ditt hemland. Denna webbplats är inte avsedd att användas i jurisdiktioner där den beskrivna handeln eller investeringar är förbjudna, och ska endast användas av sådana personer och på sådana sätt som är tillåtet enligt lagen. Vi ger inte och kan inte garantera att din användning av denna webbplats och/eller någon av dess funktioner kommer att generera vinster. Alla åsikter, nyheter, recensioner, forskning, analys, priser eller annan information som finns på eller tillhandahålls via denna webbplats (inklusive samtal, e-post, Live-chatt, SMS eller andra former av kommunikation) tillhandahålls på en “som det är” basis som allmän marknadskommentar och/eller endast yttrande av åsikt. Informationen kan inte vara fullständig, exakt eller uppdaterad, och kanske inte är lämplig för varje enskild person, och heller inte vara en lämplig grund för ett investeringsbeslut.

Friskrivningsklausul

Utan att påverka användarvillkoren för användning av denna webbplats, använder du webbplatsen och bekräftar och godkänner följande.

Du använder denna webbplats och informationen som tillhandahålls på eller via denna webbplats och/eller dess funktioner (inklusive information som tillhandahålls i samtal, e-postmeddelanden, Live-chatt, SMS eller andra former av kommunikation) på egen risk. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ska dess ägare, operatörer och dotterbolag och dess och deras respektive anställda och tjänstemän inte belastas med ansvar för någon kostnad, förlust, ansvar eller kostnad som du eller någon annan ådrar sig till följd av att du använder eller förlitar dig på (eller inte kunna använda eller förlita sig på) denna webbplats och/eller någon av dess relaterade funktioner, där du ingår ett förhållande med någon mäklare eller börs eller handel med någon investering (inklusive för att undvika tvivel, men utan begränsning , direkt, indirekt, följd och/eller ekonomiska förluster).

Ingen representation, ansvarsförbindelse, åtagande, försäkran eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) görs eller ges med avseende på tillgänglighet, tillräcklighet, noggrannhet, fullständighet, rimlighet eller lämplighet för någon av de uppgifter eller åsikter som ges eller uttryckts på eller via denna webbplats och/eller dess funktioner (inklusive samtal, e-postmeddelanden, Live-chatt, SMS eller andra former av kommunikation (om tillämpligt)). Innehållet och funktionerna på denna webbplats kan korrigeras eller ändras när som helst, utan förvarning eller orsak. Det finns ingen skyldighet att meddela om eventuella korrigeringar eller modifieringar.

Var uppmärksam på att några av länkarna på denna webbsida kommer att omdirigera dig till tredje parts webbplatser, varav några är marknadsföringspartners och/eller affärspartners på denna webbplats och/eller dess ägare, operatörer och dotterbolag. Trots något sådant förhållande, accepteras inget ansvar för tredje parts uppförande eller innehåll eller funktionalitet hos deras webbplatser eller applikationer. En hyperlänk till eller positiv referens till eller recension av en mäklare eller börs ska inte förstås som ett godkännande av den mäklaren eller börsens produkter eller tjänster. Handel med eller via en mäklare eller börs kommer att vara föremål för den mäklaren eller börsens användningsvillkor eller affärsverksamhet och avgifter/provisioner kan vara avgiftsbelagda. Se till att du har läst och förstått villkoren innan du påbörjar handel.