Introduktion till Bull & Bear Certifikat – ETN

Bull & Bear-certifikat, eller Exchange Traded Notes (ETN) som de också kallas, är ett börsnoterat värdepapper som kan handlas över börsen av samtliga som har tillgång till värdepapper.

ENTer är ett värdepapper utfärdat av en bank som följer värdet på en underliggande tillgång som kan delas upp i fyra huvudgrupper:

 • Index
 • Aktier
 • Råvaror
 • Valutor

Du kan handla certifikat på börsen som vilken annan aktie som helst. Med ENTer får du fyra nya möjligheter som skiljer sig från konventionell aktiehandel genom bland annat banker:

 • Du kan handla på hela index (OMX20)
 • Du kan ta en kort position på marknaden (Bear-certifikat)
 • Du får tillgång till annars svårtillgängliga råvaror (Olja)
 • Du kan geara dina investeringar (1:2)

Om du letar efter en investeringsprodukt som ger dig möjlighet att handla på flera marknader, tjäna pengar på både stigande och fallande marknader och som ger chans till högre avkastning – då ska du läsa mer här.

Vad är Bull & Bear-certifikat?

Bankerna hängde med under en lång period fast på avstånd medan deras kunder både använde korta positioner och gearing i deras investeringar via online trading inom exempelvis CFD handel och valutahandel. Passiviteten fick ett stopp under 2010 då Nordea blev först i Danmark med att ta tjuren vid hornen och lanserade sitt certifikatprogram – sedan dess har en rad andra banker också följt i deras fotspår.

Bull & bear-certifikat är de etablerade bankernas svar på online trading produkter.

Som vi känner till från CFD-handel kan man med certifikat både handla med marknaden och mot marknaden, även känt som stigande och fallande marknader. Ett bull-certifikat bör handlas om du förväntar dig en stigande marknad, alltså om man tror att den underliggande tillgången kommer att öka i värde.

Ett bear-certifikat bör handlas om man istället förväntar sig en fallande marknad. Här vill man alltså att marknadens värde ska sjunka för att certifikatet ska öka i värde. I båda fallen följer certifikaten utvecklingen av den underliggande tillgången som till exempel en aktie eller råvara.

Man måste se det som om man håller ett värdepapper i handen, vars kurs följer en annan tillgång. Man kan gå två olika vägar – Bull eller Bear. Värdepappret följer konstant utvecklingen på den underliggande tillgången, dvs om en aktie exempelvis skulle stiga med 1 procent mätt i danska kronor, kommer Bull-certifikatet öka med motsvarande 1 procent. Om du istället förväntar dig fallande skattesatser för tillgången kan du investera i ett Bear-certifikat som följer kursens utveckling med omvänt tecken. Om tillgången nu skulle minska i värde, kommer Bear-certifikatet att öka i motsvarande värde. Observera att det här exemplet inte tar hänsyn till eventuell gearing av investeringen.

Ett exempel på en sådan typ av gearing skulle kunna vara via en populär tillgång som bara handlar med Bull och Bear produkter. Det tyska elitindexet, DAX, består av de 30 mest omsatta aktierna på Frankfurtbörsen. Nu kan man handla Bull DAX, vilket är ett certifikat där en investerare kan tjäna mer desto mer DAX-indexet stiger. Här kan du välja att handla med gearing – Bull DAX x2, så du tjänar dubbelt så mycket om kursen i det här fallet ökar. En gearing är dock inte helt utan risk eftersom det också påverkar investeringen i dubbel bemärkelse om kursen istället skulle gå åt andra hållet.

Få en överblick över tillgångar här på Nasdaq OMX Nordic

Vem utfärdar certifikaten?

Bull & Bear-certifikaten utfärdas bland annat av Danske Bank, Nordea, Handelsbanken och Nordnet. Bankerna har genom handel med certifikat skapat sin egen produkt inom investeringar med gearing, som ofta marknadsförts under ett annat namn, hos Danske Bank heter produkten exempelvis ProCapture. De etablerade bankerna har under många år haft en negativ inställning till gearingprodukter pga deras riskprofil. Dock är det värt att nämna att gearing via banker är helt annorlunda och kan inte jämföras med vissa andra produkter.

I den etablerade bankvärlden har man också varit tvungen att hitta en investeringsprodukt för den aktiva investeraren som gärna vill öka risken och därmed få en mer attraktiv avkastning på investeringen. Med denna typ av handel kan du tillfredsställa de flesta människor, och särskilt de som också ser kortsiktiga möjligheter på marknaderna, oavsett om den går upp eller ner.

Varför bör man investera i ETN certifikat?

Dessa certifikat riktar sig till investerare som saknar flexibilitet och svängrum i sina portföljer. Certifikaten låter dig investera i enstaka värdepapper, hela index och även råvaror och valutor. Som investerare i bull & bear-certifikat kan man investera i både stigande och fallande marknader med positiva vinster som följd.

Det är en investeringsprodukt som vänder sig direkt till den aktiva investeraren som söker nya möjligheter än att enbart handla aktier via sin internetbank, du får:

 • Möjligheten att investera i hela börsindex med ett enda köp
 • Möjligheten att tjäna pengar, även när börsen går ner
 • Möjligheten att enkelt investera i råvaror som guld och olja
 • Möjligheten att investera med gearing

Handel med certifikat innebär inte samma risk med gearing som vi ser med CFD-handel eller valutahandel, din gearing med certifikat är betydligt mindre, men förblir en faktor både i vinster och eventuella förluster, vilket är något som man bör ha i åtanke vid varje affär.

Bull and Bear-certifikat handlas direkt på Nasdaq OMX Copenhagen via en online-plattform med den utfärdare som du väljer att använda. Detta betyder att du kan köpa och sälja till nuvarande marknadsräntor och följa marknadens realtidspriser direkt via din plattform. Marknaden är öppen för alla parter och värdepapperna följer det pris som marknaden har vid köpögonblicket, precis som vid handel av aktier.

Bull och bear på oljemarknaden

Oljehandel är ett bra exempel på varför ETN värdepapper är mer begripligt bland vanliga privata investerare.

Vanligtvis handlas oljan i USD via terminskontrakt på börserna i USA, vilket betyder att man som privat investerare inte har direkt tillgång till denna marknad och det är därför svårare att handla ett fysiskt fat olja. Med bull och bear-certifikat har dock denna marknad blivit betydligt mer tillgänglig och här följer helt enkelt värdepapperna bara oljepriset.

Bankerna utfärdar värdepapper i danska kronor på danska börsen. Värdepappret är baserad på olja, men du behöver inte längre handla oljan genom terminer i USA, utan nu köper du istället en säkerhet på den danska börsen. Banken är garanterad att den inköpta produkten också följer den underliggande tillgången – i detta fall olja. Som med övriga värdepapper kan du köpa och sälja inom börsens öppettider.

Råvaruhandeln slutar inte här, olja är bara ett exempel på certifikat som baseras på värdet av råvaror. Andra alternativ kan vara guld, silver, el eller vete.

Spekulation och riskförsäkring

Denna typ av värdepapper möjliggör både spekulation och riskförsäkring av befintliga investeringar för privata investerare. Ett ETN-certifikat är ett tillägg till befintliga produkter som är kända idag. Det har varit ett vanligt sätt att komplettera sina investeringar för privata investerare utomlands, men har också blivit populärt i Danmark sedan en mjukstart 2010.

Privata investerare får här möjligheter och verktyg som man annars bara känner igen från den professionella världen. Här får man möjlighet att öka sin mångfald i portföljen. Om man exempelvis vill fördela 10 procent av den totala investeringen i råvaror kan man väldigt enkelt göra det på en öppen marknad som följer råvarornas marknadskurs.

Det faktum att du som privat investerare nu kan spekulera om upp-och nedgångar på marknaden, tillsammans med gearing som har varit de två största anmärkningarna från kritiker i denna typ av handel. Gearing är dock inte av samma skala som vi tidigare känner till i samband med online trading inom CFD handel Spekulationen kan också överföras till riskförsäkring bland de som är mer positivt inställda till produkten.

Antag att din portfölj innehåller en långsiktig investering i aktier med bland annat Novo Nordisk. Du vet att aktien kan gå ner tillfälligt på kort sikt, men du ser det som en bra investering på lång sikt. Nu kan du säkra denna del av din investering genom att köpa ett bear-certifikat i Novo och handla baserat på denna kunskap och fortsätt att tjäna pengar under den period då aktien är under tryck.

Det ställer dig som en privat investerare inför en mer nyanserad marknad, eftersom du kan agera på den nuvarande utvecklingen och behöver inte sitta passivt och vänta. Med spekulation finns det också en risk och här är kritiken berättigad – men med all investering finns risk för förlust, den risken kommer vi aldrig undan.

Bull & Bear-certifikat beskattning

Beskattning av vinst och förlust för certifikathandel är inte detsamma som i handel med andra finansiella produkter. Det finns bland annat skillnader i huruvida du handlar för fria medel eller genom pensionsfonder.

Fria medel Beskattningsreglerna följer de regler som finns för finansiella kontrakt. Därigenom beskattas de som kapitalinkomst enligt den så kallade lagerprincipen, vilket gör skatten högre än den vanliga aktieavkastningen. Eventuella förluster kan kompenseras mot samma års eller tidigare års vinster.

Pensionsmedel Beskattningsreglerna kommer här vara som lagen om skatt på pensionsmedel. Detta innebär att eventuella medel som handlas via bankernas pensionssystem omfattas av tillämpliga regler för pensionsavkastning. Avkastningen beräknas enligt den så kallade lagerprincipen som måste beskattas med 15,3 %. Certifikaten omfattas av 20 % regeln.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar från SKAT – därför rekommenderar vi alltid att hålla sig uppdaterad via SKATs egna hemsida.

Läs mer om Finansiella kontrakt här hos SKAT

Investering är spekulativ . När du investerar är ditt kapital i riskzonen. Denna webbplats är inte avsedd att användas i jurisdiktioner där de beskrivna handeln eller investeringarna är förbjudna och endast får användas av sådana personer och på sådana sätt som är lagligt tillåtna. Din investering kan inte kvalificera sig för investerarskydd i ditt land eller bosättningslandet, så bedriva egen due diligence. Den här webbplatsen är gratis för dig att använda men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här sidan. Klicka här för mer information.