Om Scanditrader

Om Scanditrader

Denna webbplats ägs av Investoo Group.

Kontakta oss

Investoo Group

7 Harp Lane,
London,
EC3R 6DP

Riskvarning: Investering i digitala valutor, aktier, aktier och andra värdepapper, råvaror, valutor och annan investering i derivatinstrument (t ex ett CFD-kontrakt (“CFD: er”) är spekulativa och medför en hög risknivå. Varje investering är unik och innebär unika risker.

CFD: er och andra derivatinstrument är komplexa instrument och innebär stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. Du bör överväga huruvida du förstår hur en investering fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Kryptovalutor kan fluktuera kraftigt i pris och är därför inte lämplig för alla investerare. Handel i kryptovalutor är inte övervakad av något EU-regelverk. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. All handelshistorik som presenteras är mindre än 5 år gammal om inget annat anges och kanske inte är tillräcklig som grund för ett investeringsbeslut. Ditt kapital kan vara i fara.

När du handlar med aktier kan ditt kapital vara i fara.

Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Varje handelshistorik som presenteras är mindre än 5 år gammal om inget annat anges och kanske inte är tillräcklig som grund för ett investeringsbeslut. Priserna kan gå ner likväl uppåt. Priserna kan fluktuera i stor utsträckning, och du kan bli utsatt för valutakursfluktuationer och förlora hela eller mer än det belopp du investerade. Investeringar är inte lämpliga för alla; se till att du har fullt ut förstått de risker och tillåtlighet som är involverade. Om du är osäker, sök råd från självständig ekonomisk, juridisk, skatte- och/eller redovisningsrådgivning. Denna webbplats tillhandahåller inte investerings-, finans-, juridisk, skatte- eller redovisningsrådgivning. Några länkar är länkar till partners. För mer information läs vår fullständiga riskvarning och friskrivningsklausul.